แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเรือนหงส์
โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เอกสารประกอบ 1


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
moereo16@gmail.com