เดือน เมษายน - 2562 
>>
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
24 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
25 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
26 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
27 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
28 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
29 ประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
30 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายละเอียดเนื้อหาบทที่ 3 – 4 และเครื่องมือฯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12