ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางวนิดา เพียรพิทักษ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร 094-635-8126นางสาวมาศสินี อุ่นเรือน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร 083-946-0698