ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร 081-882-8159