ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายนพรัตน์ อู่ทอง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่านนายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา